.
دستور رئیس جدید قوه قضائیه: اعضای بدن محکومین را می توان برای پیوند، قطع کرد

تصویب یک قانون جنجالی در زمینه پیوند اعضای محکومان به اعدام در ایران، نگرانی هایی را نسبت به ایجاد یک بازار پررونق در این زمینه به وجود آورده است

 
اعلامیه جهانی حقوق بشر

حقوق بشر اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به‌طور ذاتی، فطری، به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود.

 
برابری انسان ها در اسلام

تساوی انسان ها از اساسی ترین اصول حقوق بشر است که بدون آن عدالت معنی نخواهد داشت.افراد را براساس جنس،مذهب و.... تقسیم می کنند و برای هر طبقه حقوق خاصی قائل می شوند.اسلام تساوی انسان ها را قبول ندارد و انسان ها را مسلمان ، غیر مسلمان ، مرد ،زن ، برده و آزاد تقسیم می کند.

 
آزادي يك حق طبيعي است.

انسان به آزادي نياز ذاتي دارد. مثل نياز به غذا، مسكن و نياز به اجتماع.