.
دستور رئیس جدید قوه قضائیه: اعضای بدن محکومین را می توان برای پیوند، قطع کرد

تصویب یک قانون جنجالی در زمینه پیوند اعضای محکومان به اعدام در ایران، نگرانی هایی را نسبت به ایجاد یک بازار پررونق در این زمینه به وجود آورده است

 
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی در انتظار اعدام

نه به تسليم و سكوت, نه به فقر و فحشا و اعتياد, نه به زندان و شكنجه و اعدام و نه به شاه و نه به شیخ