.

اسلام وسواستفاده رژیم از آن

By:Maryam
1397/01/20 - 12:00
12903

از دیدگاه اسلام،انسان ها قادر به تشخیص راه از چاره نیستند و باید تابع  تسلیم روحانیت که جانشین خداوند و مبین دین هستند،باشند!

رژیم،بهره گیری از خرافات مذهبی در جهت عوامفریبی را،به صورت یک اصل گسترده حکومتی در تمام سطح کشور مورد استفاده

قرار داده است.رژیم از طریق امام جمعه ها،داستان حضور و ظهور امام زمان در تمام شئون مملکت را تبدیل به یک بحث دائم کرده است.

از داستان های عوام فریبی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

دیدن صورت خمینی در ماه، پیدا کردن موی خمینی در آیه بقره ، حضور امام زمان در جبهه جنگ ، چاه چمکران، امداد های غیبی و هاله ی نور

تئوری توطئه و شایعه ، همواره چماقی بوده در دست روحانیت برای سرکوب دگراندیشان و مخالفان


 
 
آخرین ویدیوها

پیام بگذارید