.

روز جهانی زن

By:Maryam
1397/12/17 - 12:00
18520

روز جهانی زن،تمرکز بر توقف خشونت علیه زنان

امروز روز جهانی زن 8 مارس است در حالی که در ایران و کشورهای اسلامی این روز را به رسمیت نمی شناسند و علیه زنان خوشنت ها و تبعیض ها اعمال می کنند.اما خوشبختانه هر سال زنانی که نسبت حق وحقوق خود آگاهی پیدا می کنند بیشتر و بیشتر می شوندو برای  گرفتن حق خود مبارزه می کنند.

ایران و کشورهای اسلامی، زن را یک اسلحه مرگبار در برابر خود میدانند به همین دلیل است سعی می کنند تا جایی که می توانند زنان را پوچ و بی ارزش جلوه بدهند.اما علیرغم تمام تلاش ها و فشارها ی حکومت جمهوری اسلامی مبارزه زنان برای کسب حقوق برابری و برچیده شدن قوانین زن ستیزانه و تبعیض آمیز روز به روز بیشتر و موفق تر می شوند.

قوانین اسلامی که برگرفته از کتاب وحشت (قرآن) است  باعث بوجود آمدن و ترویج فرهنگ مردسالارانه شده است و سال ها سعی بر خانه نشین کردن زنان داشته اند.

برتري ذاتي مردان و حقارت ذاتي زنان در قرآن

حکیم (بقره 228) وللر جال علیَھنِ درجةٌ وللهّ عزِیزٌ

ترجمه

و مردان را بر زنان برتري است و خدا عزیز و حكیم است.

(بقره 223) نسا ٴ وكُم حرْث لكُم فَأتُْوا حرْثَكُم اٴنى شئْتُم  

ترجمه

زنان شما کشتزار شما هستند پس به هر نحو (هرگونه و هر زمان ) که می خواهید به کشتزار خود وارد شوید.این آیه تحقیر آمیز ترین آیه در حق زنان است.

 

جمهوری اسلامی زن ستیز و ضد ایرانی حجاب اجباری ،ازدواج کودکان ،سنگسار و کتک خوردن زن از مرد (اینکه زنش هست و کسی حق دخالت ندارد)همه را جزئی از فرهنگ دانسته است اما زنان باید طبق قوانین حقوق بشری طالب حق خود باشند.حق گرفتنی است دادنی نیست.

همانگونه که برای برابری حقوق مرد و زن ،حذف تبعیض جنسیتی مبارزه می کنیم باید با اسلام هم مبارزه کرد زیرا که اسلام زنان را زنده به گور کرده و آنها را در حکم یک برده و یا کالای متعلق به مرد به شمار می آورد.

 

 


 
 
آخرین ویدیوها

پیام بگذارید