.
چهارشنبه سوری

چهارشنبه سوری

1397/12/18 - 12:00
20250

چهارشنبه سوری خاری در چشم آخوند است.هر ساله اخوند مفتخور ودروغگو در تلاش حذف کردن سنت دیرینه چهارشنبه سوری است.

 
روز جهانی زن

روز جهانی زن

1397/12/17 - 12:00
18480

روز جهانی زن: روز نه به تبعیض جنسیتی -روز نه به علیه خشونت-روز نه به اسلام زن ستیز

 
 اسلام وسواستفاده رژیم از آن

از دیدگاه اسلام،انسان ها قادر به تشخیص راه از چاره نیستند و باید تابع تسلیم روحانیت که جانشین خداوند و مبین دین هستند،باشند!